slovenčina
english

Profil

Základom dobrej spolupráce je dôvera. Prečítajte si o našej spoločnosti viac.

Služby

Poskytujeme profesionálne služby v oblasti konkurzu, oddlženia a reštrukturalizácie...

Referencie

Pozrite si portfólió našich klientov.

Speňažovanie majetku

Aktuálna ponuka majetku, ktorí správca speňažuje, oznámenia a výzvy verejných ponukových konaní, dražieb

Oznamy

Prečítajte si aktuálne informácie a naše postrehy.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Vitajte na stránke Advisors, k.s.

Spoločnosť Advisors k.s., je správcom v zmysle zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a poskytuje služby v rozsahu zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Spoločnosť Advisors k.s. bola založená v Banskej Bystrici, pričom krátko po svojom etablovaní rozšírila svoju oblasť pôsobenia aj prostredníctvom kancelárie správcu zriadenej v Bratislave. V rámci kontinuálneho a stabilného rastu spoločnosť plánuje v nasledujúcich obdobiach zriadiť ďalšie kancelárie vo vybraných mestách.

Chcem zistiť viac